(English) Những hình ảnh đáng nhớ tại giải đấu của các học viên CV9 Academy